Om os

Kort fortalt

Den Globale Handelsplads samler og præsenterer undervisningstilbud, der gør det lettere for samfundsfagslærere i folkeskolen og ungdomsuddannelserne at lave interessant undervisning om globale handelsspørgsmål. Undervisningstilbuddene skaĺ være fagligt lødige og dække krav i de relevante bekendtgørelser. De skal også gøre det muligt for eleverne at få øje på skævheder i og magtforhold bag de globale handelsrelationer, der bl.a. har ført til krav om en mere ”fair trade” mellem u- og i-lande.

Den Globale Handelsplads er oprettet af de danske fairtradebyer med Haderslev Kommune som primus motor. Indholdet udvikles i høj grad af lærere i folkeskolen og ungdomsuddannelserne på frivillig basis. Vi har også fået spændende input og hjælp fra mange andre sider, bl.a. Danmarks Radio og Det Danske Filminstitut. Den Globale Handelsplads er sponseret af Danida.

Du kan finde fairtradebyerne på www.fairtradetowns.org.

Sådan bidrager du

Den Globale Handelsplads kan blive meget bedre. Har du materiale eller gode idéer til undervisning, der kan hjælpe os, vil vi meget gerne I kontakt med dig. Brug Opslagstavlen for lærere eller Deling af Materiale, som du har adgang til efter at have logget ind.

Én anden måde at hjælpe på er at spotte indholdsmæssige fejl og tekniske problemer.

Kontakt os

Vi kontaktes lettest pr. mail til coffeeroad@coffeeroad.dk eller pr. brev til

CoffeeRoad
Godthåbsvej 26B, 1. sal
2000 Frederiksberg C

Vi deler undervisningsmaterialer!

Den Globale Handelsplads er en teknisk platform, der søger at fremme deling af undervisningsmaterialer fra lærer til lærer, dog med en redaktionel gruppe, som godkender indholdet. Intet materiale anvendes i et kommercielt øjemed.

Du kan læse mere om deling af undervisningsmaterialer på hjemmesiden Why Opened Education Matters.

CoffeeRoad

Udvikling og drift af Den Globale Handelsplads koordineres af CoffeeRoad, der bl.a. har udviklet design og teknisk platform. CoffeeRoad arbejder med at gøre globale udviklings- og fattigdomsspørgsmål relevante og interessante for flere. CoffeeRoad er en del af Dansk Kommunikation.

CoffeeRoad har også udviklet det globale handelsspil ToughRoad, som er en heldagspakke for gymnasier. Læs mere ved at klikke på logoet.

www.coffeeroad.dk

www.danskkommunikation.dk

Med støtte fra Danida

Den Globale Handelsplads er støttet af Danidas Oplysningsbevilling.