Stop Milking the Poor Statistik Tekst

Hvordan hænger fattigdom sammen med dansk mælkeproduktion og EU politik?

Omdrejningspunktet for denne rapport er mælkeproduktion i Danmark og i Bangladesh, men emnet der diskuteres er mere hvordan dagligdagen i Nord påvirker livet i Syd - og hvad der sker når politiske beslutninger tages uden hensyn til globaliseringes spilleregler.

Rapporten er ikke kun en tekstbaseret diskussion af emnet, men præsenterer også en masse af de data der er indsamlet omkring landbrugsproduktion, EU midler til landsbrugsstøtten og livet som mælkeproducent i Bangladesh.

Omfang: 15 sider
Udgivet: 2011
Målgruppe: hhx htx stx
Sprog: Engelsk
Tags: fattigdom handel arla EU mælk bangladesh landbrugsstøtte

Benyt materialet i undervisningen

Forløb

Dette materiale er integreret i følgende undervisningsforløb. Hvis du er logget ind som lærer, kan du tilføje et undervisningsforløb til dine klasser, og herefter kan du nemt kommunikere materialet og tilhørende opgaver ud til eleverne.

Den europæiske landbrugsstøtte og dens globale konsekvenser

I dette undervisningsforløb introduceres eleverne til EUs landbrugspolitik, specielt med fokus på landbrugsstøtten og med støtten til mælkeproduktionen som case. Støtten påvirker livet på landet i den europæiske union, men den har også store konsekvenser for ulandene. Det er også et godt eksempel på hvordan politiske visioner og virkeligheden ikke altid stemmer overens. Forløbet er bygget op omkring 2 rapporter om EU, mælk og ulande: - Stop Milking the Poor og - While we wait for Equal Trade
Relevant for: hhx htx stx
Antal lektioner:
3 (stx - Samfundsfag A)
3 (stx - Samfundsfag B)
3 (hhx - International Økonomi B)
3 (hhx - International Økonomi A)
3 (htx - Samfundsfag C)
3 (htx - Samfundsfag B)

Du skal være logget ind som lærer for at kunne benytte undervisningsforløb.

Tilmeld som lærer Log ind med lærerkode

Skaf materialet

Noget materiale ligger direkte på vores platform. Andet må du desværre selv skaffe hos tredjemand, men vi har gjort det så nemt, som muligt. Se mulighederne til højre.

Kreditering

Rapporten er udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke (ActionAid Denmark), men er udarbejdet af DanWatch.

Download rapporten her, eller på Mellemfolkeligt Samvirkes egen hjemmeside: http://www.ms.dk/graphics/Ms.dk/Dokumenter/Milking-the-poor-english-version.pdf

Hent fil (697,8 KB)