While we wait for Equal Trade Tekst

Hvad har europæisk fødevare produktion at gøre med fødevarekriser i Afrika? Pga. handel med fødevarer har netop europæisk produktion konsekvenser for afrikanske produktioner og levevilkår for fattige i f.eks. et land som Niger - det er hvad denne rapport slår fast:

’Billigt mælkepulver og andre mejeriprodukter fra Europa flyder ind over grænserne og fjerner både lyst og mulighed til at investere i lokal mælkeproduktion. På den måde bliver det bønderne fra Europa , og ikke Nigers egne bønder, der forsyner byerne i Niger,’

Rapporten er rig på grafik og illustrationer der gør den budskab og argumenter meget klare.

Omfang: 20 sider
Udgivet: 2012
Målgruppe: htx stx
Sprog: Engelsk
Tags: fødevare afrika eu mælk EU handel

Benyt materialet i undervisningen

Forløb

Dette materiale er integreret i følgende undervisningsforløb. Hvis du er logget ind som lærer, kan du tilføje et undervisningsforløb til dine klasser, og herefter kan du nemt kommunikere materialet og tilhørende opgaver ud til eleverne.

Den europæiske landbrugsstøtte og dens globale konsekvenser

I dette undervisningsforløb introduceres eleverne til EUs landbrugspolitik, specielt med fokus på landbrugsstøtten og med støtten til mælkeproduktionen som case. Støtten påvirker livet på landet i den europæiske union, men den har også store konsekvenser for ulandene. Det er også et godt eksempel på hvordan politiske visioner og virkeligheden ikke altid stemmer overens. Forløbet er bygget op omkring 2 rapporter om EU, mælk og ulande: - Stop Milking the Poor og - While we wait for Equal Trade
Relevant for: hhx htx stx
Antal lektioner:
3 (stx - Samfundsfag A)
3 (stx - Samfundsfag B)
3 (hhx - International Økonomi B)
3 (hhx - International Økonomi A)
3 (htx - Samfundsfag C)
3 (htx - Samfundsfag B)

Du skal være logget ind som lærer for at kunne benytte undervisningsforløb.

Tilmeld som lærer Log ind med lærerkode

Skaf materialet

Noget materiale ligger direkte på vores platform. Andet må du desværre selv skaffe hos tredjemand, men vi har gjort det så nemt, som muligt. Se mulighederne til højre.

Kreditering

Rapporten er skrevet af Signe Marie Cold-Ravnkilde på vegne af Care.

Rapporten kan downloades her, eller man kan følge linket til Cares egen hjemmeside:

Åben eksternt link Hent fil (1,3 MB)