Burkina Bawfora Film

Omkring 25.000 amerikanske bomuldsproducenter får mere i landbrugsstøtte end godt i alt 10 millioner afrikanske bomuldsproducenter kan tjene - tilsammen. Selvom afrikanerne producerer med lave lønomkostninger og i god kvalitet, har den afrikansk producerede bomuld ringe chancer på det globale marked. I denne dokumentarfilm på 12 minutter kommer det frem, hvordan landbrugsstøtten i USA er kernen i problemerne for de afrikanske bomuldsproducenter og hvordan den fjerner eksistensgrundlaget for befolkningerne i landdistrikterne i blandt andet Burkina Faso, Mali og Benin. Den situation fører en række ulykkelige omstændigheder med sig – bl.a. en stigende migration fra land til by, hvor livet ikke nødvendigvis er lettere end på landet.

Omfang: 12 minutter
Udgivet: 2005
Målgruppe: hhx htx
Sprog: Engelsk
Tags: afrika migration Mali Burkina Faso Benin levevilkår handel USA bomuld

Benyt materialet i undervisningen

Forløb

Dette materiale er integreret i følgende undervisningsforløb. Hvis du er logget ind som lærer, kan du tilføje et undervisningsforløb til dine klasser, og herefter kan du nemt kommunikere materialet og tilhørende opgaver ud til eleverne.

Den europæiske landbrugsstøtte og dens globale konsekvenser

I dette undervisningsforløb introduceres eleverne til EUs landbrugspolitik, specielt med fokus på landbrugsstøtten og med støtten til mælkeproduktionen som case. Støtten påvirker livet på landet i den europæiske union, men den har også store konsekvenser for ulandene. Det er også et godt eksempel på hvordan politiske visioner og virkeligheden ikke altid stemmer overens. Forløbet er bygget op omkring 2 rapporter om EU, mælk og ulande: - Stop Milking the Poor og - While we wait for Equal Trade
Relevant for: hhx htx stx
Antal lektioner:
3 (stx - Samfundsfag A)
3 (stx - Samfundsfag B)
3 (hhx - International Økonomi B)
3 (hhx - International Økonomi A)
3 (htx - Samfundsfag C)
3 (htx - Samfundsfag B)

Du skal være logget ind som lærer for at kunne benytte undervisningsforløb.

Tilmeld som lærer Log ind med lærerkode

Skaf materialet

Noget materiale ligger direkte på vores platform. Andet må du desværre selv skaffe hos tredjemand, men vi har gjort det så nemt, som muligt. Se mulighederne til højre.

Kreditering

Filmen er lavet af Sans film med støtte fra Mellemfolkeligt Samvirke, 2005. Omtalen på siden her er basert på beskrivelsen af materialet på undervisningsportalen EMU.

Filmen findes på EMU via følgende link, hvor der også er forslag til spørgsmål til diskussion.

Åben eksternt link