Hvorfor er et SEO-kursus så dyrt?

SEO kursus

Kilde: You X Ventures / Unsplash

Det er ikke just billigt at tage på SEO-kursus i dag. Men hvorfor er det egentlig så dyrt? Understående vil give dig et overblik over den tid og de midler en foredragsholder bruger, når han/hun skal afholde et kursus, og dermed give dig en forklaring på, hvad pengene går til.

Basisudgifterne skal dækkes

Ved ethvert kursus, vil det være nødvendigt at skaffe et lokale, hvor kurset kan afholdes. Har man ikke et lokale tilkoblet kontoret, eller et andet sted til rådighed, skal der betales for leje af dette lokale. Derudover vil der til de fleste kurser være forplejning inkluderet i prisen, hvilket også har kostet foredragsholderen at betale. Derfor vil der normalt også være forskel i prisen på et SEO-kursus, hvor der blot bliver tilbudt vand og kaffe, i forhold til et kursus, hvor der er arrangeret morgenmad og/eller frokost.

Har foredragsholderen udgifter i forbindelse med transport, skal disse også dækkes.

 

Kurset er tilpasset dig

Foredragsholderen skal naturligvis også have løn for at afholde SEO-kurset. Det er vigtigt at huske på, at foredragsholderen bruger langt mere tid på foredraget end blot de timer han/hun bruger under selve kurset. Dette skal ligeledes medregnes i prisen.

Det er de færreste der genbruger deres kursusmateriale til hvert foredrag. Der er nemlig typisk forskel på kursisterne, og materialets sværhedsgrad skal derfor tilpasses hver gang. Klargøring af undervisning tager derfor typisk lang tid, da hvert SEO-kursurs skal passe til dig og de andre deltagende. Derudover skal foredragsholderen have materiale nok til at undervise i flere timer, hvilket ligeledes kræver research og forberedelse. SEO er en ting. Content marketing er noget andet.

 

Forberedelse før og efter kurset

Ud over de timer foredragsholderen bruger på at forbedre materialet til SEO-kurset, vil han/hun typisk bruge timer på at forbedre sig inden afholdelsen af kurset. Det er de færreste, der kan stille op og holde et foredrag i flere timer, uden at forberede sig, og dette skal du tage med i dine overvejelser, når du ser på hvor dyrt SEO-kurset er.
Afslutningsvis bruger de fleste foredragsholdere ligeledes tid efter kurset på at evaluere og besvare spørgsmål fra deltagende. Sendes der eksempelvis et evalueringsskema ud til alle deltagende kursister, skal foredragsholderne bruge tid på at behandle evalueringerne og tage ris og ros med i sine betragtninger til næste kursus.

You may also like...